Tjenester

Vi påtar oss større og mindre oppdrag innen:

  • Nyanlegg sanitær/varme
  • Rehabilitering modernisering sanitær/varme
  • Sprinkler 
  • Forhandler av varmepumper. Luft til luft. Luft til vann. Væske til vann.

Anlegg under bygging / renovering pr. mars 2008

Sprinkling av Åsen omsorgssenter. Sanitær / varmeanlegg Storfjord Rådhus. Sanitæranlegg 20 leiligheter / eneboliger. Nytt hovedrenseanlegg kommunal avløpsanlegg Kåfjord Kommune.